Gå rett til innhold

Kvalitative forskningsmetoder i praksis

Kvalitative forskningsmetoder i praksis

Kvalitative forskningsmetoder i praksis

Forfatter: Aksel Hagen Tjora

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2017
Lengde:
16 t. 12 min.
Passer for:
Voksen
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese

Fra forlagets omtale: Med utgangspunkt i en rekke gjennomførte forskningsprosjekter introduserer og diskuterer denne boka kvalitative forskningsmetoder, deres egenart og anvendelse. Teknikker for datagenerering, slik som observasjon, intervju, dokumentstudier, bruk av Internett og flere andre, presenteres og diskuteres. Boka redegjør for kvalitativ analyse, hvordan denne kan bidra til økt kunnskap og generaliserbare resultater. I denne 3. utgaven er det lagt særlig vekt på hvordan en stegvis-deduktiv induktiv (SDI) strategi kan bidra til bedre systematikk og større ambisjoner innenfor kvalitativ forskning. Refleksjoner om forskningskvalitet, -etikk og -formidling er også sentrale temaer.