Aktiver lesing

NLB - Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

NLB er et bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vansker med å lese trykt tekst. Mange av NLBs lånere har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker. Biblioteket er for lånere fra hele landet. 

Det er gratis å låne bøker fra NLB.

Collage med folke i ulike aldre med hodetelefoner

Folkebibliotek
NLB er Norges største produsent av lyd- og punktskriftbøker (blindeskriftbøker). Lydboksamlingen er på omtrent 18 000 titler. I tillegg har vi 7 400 punktskriftbøker.

Biblioteket har et stort utvalg bøker for både voksne, barn og ungdom. Vi tilbyr skjønnlitteratur, faglitteratur og studielitteratur. NLB produserer også et variert utvalg tidsskrifter og lydaviser: Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Årlig produserer vi mer enn 1 100 lydbøker og over 400 punktskriftbøker. All produksjon og utlån er digitalt basert. 

NLB har 26 000 lånere.

Studielitteratur
NLB produserer og låner ut studielitteratur til studenter som har problemer med å lese trykt tekst. Vi har en egen studenttjeneste som gir personlig veiledning og oppfølging. Studielitteratur er tilgjengelig for alle NLBs lånere.

Enkelt å låne

Du kan velge mellom å låne lydbøkene via appen Lydhør, i nettbiblioteket MappaMi - eller få bøkene tilsendt portofritt på CD i posten. Punktskriftbøker sendes i posten i hefteformat.


Ingen ventelister

Hos NLB er det ingen ventelister på egenproduserte lydbøker - vi har alltid tilgjengelige eksemplarer. En lydbokavtale mellom staten og rettighetshaverne innebærer at NLB kan produsere et ubegrenset antall eksemplarer av egenproduserte lydbøker. Årlig låner vi ut totalt 450 000 lydbøker og 4 000 punktskriftbøker.


Produksjon

Størstedelen av lydbøkene i NLBs samling er egne produksjoner, innlest i våre studioer. Vi bruker profesjonelle innlesere og sørger for at bøkene holder høy kvalitet. All skjønnlitteratur og bøker for barn og unge blir lest inn av innlesere. Vi bruker talesyntese for å produsere flertallet av tidsskriftene, avisene og ca 70 % av studielitteraturen.


Rett til å lese

Rett til å lese er en aksjon i regi av NLB. Målet med aksjonen er å gjøre NLBs tilbud bedre kjent og bevisstgjøre om hvor viktig det er at informasjon, bøker og leseglede er tilgjengelig for alle. Les mer på nettstedet www.rettilaalese.no.
Tips en venn