Aktiver lesing

NLB - Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

NLB er et bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vansker med å lese trykt tekst. Mange av NLBs lånere har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker. Biblioteket er for lånere fra hele landet. 

Det er gratis å låne bøker fra NLB.

Collage med folke i ulike aldre med hodetelefoner


Folkebibliotek
NLB er Norges største produsent av lyd- og punktskriftbøker (blindeskriftbøker). Lydboksamlingen er på omtrent 18 000 titler. I tillegg har vi over 7 000 punktskriftbøker.

Biblioteket har et stort utvalg bøker for både voksne, barn og ungdom. Vi tilbyr skjønnlitteratur, faglitteratur og studielitteratur. NLB produserer også et variert utvalg tidsskrifter og Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen som lydavis. Årlig produserer vi mer enn 1 100 lydbøker og over 400 punktskriftbøker. All produksjon og utlån er digitalt basert. 

Biblioteket har 19 000 lånere.

Studielitteratur
NLB produserer og låner ut studielitteratur til studenter som har problemer med å lese trykt tekst. Vi har en egen studenttjeneste som gir personlig veiledning og oppfølging. Studielitteratur er tilgjengelig for alle NLBs lånere.

Enkelt å låne
Du kan velge mellom å låne lydbøkene via appen Lydhør, i nettbiblioteket MappaMi - eller få bøkene tilsendt portofritt på CD i posten. Punktskriftbøker sendes i posten i hefteformat.

Ingen ventelister
Hos NLB er det ingen ventelister på egenproduserte lydbøker - vi har alltid tilgjengelige eksemplarer. En lydbokavtale mellom staten og rettighetshaverne innebærer at NLB kan produsere et ubegrenset antall eksemplarer av egenproduserte lydbøker. Årlig låner vi ut totalt 450 000 lydbøker og 4 000 punktskriftbøker.

Produksjon
Størstedelen av lydbøkene i NLBs samling er egne produksjoner, innlest i våre studioer. Vi bruker profesjonelle innlesere og sørger for at bøkene holder høy kvalitet. All skjønnlitteratur og bøker for barn og unge blir lest inn av innlesere. Vi bruker talesyntese for å produsere flertallet av tidsskriftene, avisene og ca 80 % av studielitteraturen.

Tips en venn