Gå rett til innhold

– Innleserne gir teksten liv

Som innlesingsveileder og produksjonsadministrator jobber Anders Tviberg tett på innleserne i NLB. I studio brenner han for å skape levende lydbøker for lånerne.

Anders Tviberg på kontoret bak en stabel bøker

 

Hva innebærer egentlig jobben din?

– Jobben min består av to ting: innlesingsveiledning og produksjonsadministrasjon. Som innlesingsveileder har jeg rollen som er tettest på innleserne og veileder dem underveis i produksjonen. I tillegg holder jeg på med rekruttering, opplæring og evaluering. Jobben min innebærer også en del administrativt arbeid, som avtaler, honorarer og annen koordinering.

Hva ser dere etter i en god innleser?

– Vi ser hovedsakelig etter god formidling. Hva som er god formidling kan være vanskelig å sette ord på. Det handler ofte om å forstå teksten og følge bokas fortelling så tett som mulig. Lesemåten bør være naturlig og avslappet, slik at det blir behagelig å høre på. Og alle ord må selvfølgelig leses med riktig uttale. Vi prøver å legge oss ganske skriftnært, tydelig og klar uttale, med naturlig trykk og tonem. Profesjonelle skuespillere har ofte et fortrinn når det kommer til formidlingsevne, men lydbokinnlesing er et håndverk som kan læres. Vi har flere dyktige innlesere som ikke har bakgrunn som skuespiller.

– Lydbøker er aldri rene innlesinger – personlig vil jeg at innleseren skal gi teksten liv! I omdannelsen fra tekst til lyd er det deres oppgave å skape bilder for lytteren og formidle alle nyansene i teksten, alt det usagte som står skrevet mellom linjene, skape spenning og driv.

Hvordan kan du legge til rette for at en innleser skal klare denne oppgaven?

– Mitt mål er å hjelpe innleserne med å få tak i følelsene, tankene og ideene teksten ønsker å formidle. Det er en levende prosess i studio mellom meg og et annet menneske hvor vi skal prøve å skape noe bra sammen. Det er ikke alltid vi klarer å knekke koden, men når vi gjør det blir jeg veldig engasjert.

Kan du fortelle litt om prosessen for å bli innleser hos NLB?

– For å bli godkjent som innleser må du gjennom tre trinn: Stemmeprøve, leseprøve og prøvebok. For tiden holder vi på med rekruttering, så jeg bruker mye tid i studio sammen med nye innlesere. Det er veldig spennende og lærerikt. Vi ber aktuelle kandidater om å lese inn utvalgte tekster og sende stemmeprøve til oss på e-post. Innlesingsteamet lytter til de innsendte stemmeprøvene og vurderer hvem vi ønsker å invitere til neste fase av rekrutteringen.

– Neste trinn er leseprøve i studio hos NLB sammen med en innlesingsveileder. Her får de prøve å lese inn litt lengre tekstutdrag i studio, både på egenhånd og med veiledning fra oss. Her får vi et bedre innblikk i deres styrker og svakheter som innleser, og hvordan de jobber med regi og innspill fra oss. Etter leseprøvene velger vi ut kandidatene som går videre til prøvebok. Dette foregår også i studio hos NLB sammen med innlesingsveileder, hvor de får tett oppfølging og opplæring i alle aspekter ved lydbokinnlesning hos oss.

– Dersom innlesingen av prøveboka har gått bra, blir kandidaten en godkjent innleser hos NLB. Som godkjent innleser kan de ta oppdrag og lese inn i studioene våre på egenhånd.

Hvem bestemmer hvilke bøker som blir produsert, og hvem som leser dem inn?

– Bibliotekarene i NLB velger hvilke bøker som skal bli lest inn. Noen bøker kjøper vi inn fra andre aktører, men vi produserer mange lydbøker selv. Hvem som skal lese inn bøkene blir bestemt på boktildelingsmøter der både bibliotekarer, innlesingsveiledere og produksjonsadministratorer er representerte.

Hvor stor innflytelse har innleserne på hvilke bøker de får?

– Innleserne velger selv hvilke oppdrag de takker ja til, og vi vil jo at innleserne skal ha lyst til å lese boken vi tilbyr dem. Det skjer ikke så ofte at en innleser takker nei til en bok, eller leverer den tilbake etter å ha startet. Mange av innleserne våre er litteraturinteresserte, så tidvis kommer det ønsker fra dem. Det er ikke noen automatikk i at de får lese inn boken, selv om bibliotekarene vil ha den, men så klart; en innleser som har veldig lyst til å lese en spesifikk bok, er det jo gode sjanser for at vil gjøre en god jobb.

Hvordan kvalitetssikrer NLB lydbøkene?

– Det er innlesernes ansvar å sørge for at de gjør gode forberedelser og leverer innlesinger i tråd med våre retningslinjer. De kan be om støtte fra innlesingsveilederne hvis det er noe de er usikre på. Å gjøre seg kjent med uttalen av ord og navn, ukjent fagterminologi og fremmedspråk er en del av forberedelsene før de går i studio. Men innlesingsveileder er alltid tilgjengelig for å bistå og veilede, så innleserne skal ikke føle at de står helt alene.

Du startet jo i NLB i 2021, midt under koronapandemien. Hvordan var det?

– Siden jobben min innebærer å være tett på innleserne har jeg vært mye på kontoret selv om andre har vært på hjemmekontor. Innlesingsveileder Anne Lise Lommerud begynte i NLB samtidig med meg, og vi kunne lene oss mye på hverandre. Vi så stor verdi i å være på kontoret, både som ferske ansatte og for å være tilgjengelige for innleserne. Det er litt skummelt å begynne i ny jobb, men jeg følte meg med en gang veldig velkommen og godt i ivaretatt, selv om det tok noen måneder før jeg møtte alle nye kollegaer utenfor videomøter i Teams.

Hva har overrasket deg mest i rollen som innlesingsveileder i NLB?

– Det som har overrasket og imponert meg mest er den selvstendigheten og dyktigheten innleserne våre har. I starten synes jeg det var rart hvor lite jeg så til dem: De er så selvdrevne, kyndige og godt forberedt at jeg sjelden følte de trengte veiledning.

Har du et boktips du vil dele med lånerne våre?

Må.Ha.Katt! av Ellen Sofie Lauritzen. Jeg forelsket meg fullstendig i denne barneboka, som handler om en ung jente som må ha katt.

Publisert: 09. mars, 2022, sist endret: 11. mars, 2022