Gå rett til innhold

Bedre tilgang til studielitteratur for studenter med lesevansker

Alle studenter som har behov for det, bør ha rett til å få pensum tilrettelagt. Dette er anbefalingen i en rapport utarbeidet av NLB og Universell på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.

Bokstabel og gule hodetelefoner
NLB og Universell har utredet muligheter for å gi studenter med lesevansker bedre tilgang til studielitteratur.

I dag får studenter med sterk synshemming pensumet sitt produsert som lydbok hos NLB. Studenter med andre lesevansker har kun lånerett.

I rapporten anbefales det at alle studenter med lesevansker får rett til å få produsert lydbøker.

Universell utforming av studiebøker

Arbeidsgruppen forutsetter at e-bøker og kompendier blir universelt utformet fra starten. NLB vil kunne tilrettelegge bøkene ytterligere etter behov, for eksempel til synshemmede studenter.

Studiestedene bør ivareta den direkte kontakten med studenter og fungere som bindeledd mellom student og NLB.

Ordningen bør omfatte samme studietilbud som i dag - fagskoler, høgskoler og universitet, fra årsstudium til doktorgradsstudier.

Rapporten er oversendt Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet som følger opp saken.

Rapport

Publisert: 19. mai, 2017, sist endret: 22. mai, 2017