Gå rett til innhold

Produksjon av pensumlitteratur for flere grupper?

NLB og Universell skal utrede muligheter for å gi studenter med lesevansker bedre tilgang til studielitteratur.   

Student med hodetelefoner og lap top

I dag er det bare studenter som er sterkt svaksynte som får produsert studielitteratur hos NLB. Men det er flere grupper som har problemer med å lese pensumlitteratur, blant annet studenter med dysleksi. De kan i dag låne allerede produserte studiebøker hos NLB, men det forutsetter at noen med produksjonsrett har studert samme fag. En mulig forbedring av dagens praksis er å utvide tilbudet om produksjon av studielitteratur til å gjelde flere grupper.

Oppdraget om å utrede mulige tiltak er gitt NLB og Universell av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Utredningen skal kartlegge dagens situasjon for studenter med behov for tilrettelagt studielitteratur og anbefale mulige tiltak for å bedre tilgangen.

Utredningen skal leveres innen 21. april 2017. 

Oppdragsbrev og mandat

Publisert: 14. nov, 2016, sist endret: 23. febr, 2018