Gå rett til innhold

Birk jïh Barcelona-dåehkie

Birk jïh Barcelona-dåehkie

Birk jïh Barcelona-dåehkie

Atle Berge

Serie: Goltelidh

Utgitt:
Nordtrøndelag fylkesbibliotek, 2017
Lengde:
0 t. 19 min.
Passer for:
Barn
Språk:
Sørsamisk
Innleser:
Jon Isak Lyngman Gælok
Oversetter:
Ellen Bull Jonassen
Boknummer:
630728
Fra forlagets omtale: Birk lea orre staaresne jïh ohtsedeminie naakenh mejgujmie maahta juelkie-tjengkerem tjïektjedh. Mænngan Messim viehkien bïjre birreme dle Barcelona-dåehkiem råaka…