Gå rett til innhold

Mange intelligenser i klasserommet

Mange intelligenser i klasserommet

Mange intelligenser i klasserommet

Forfatter: Thomas Armstrong

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2017
Lengde:
14 t. 15 min.
Passer for:
Voksen
Språk:
Bokmål
Sjanger:
Fakta
Innleser:
Brage Talesyntese

Forlaget skriver om denne boka: Teorien om de mange intelligenser ble lansert av professor Howard Gardner i 1983 og har særlig de siste fem årene fått stor utbredelse i skolen i mange land. Teorien fremhever at vi alle har en rekke intelligenser (åtte) som kan virke som forskjellige inngangsporter til fagstoff og læring. Fordi vi har forskjellige inngangsporter til kunnskap og læring, må skolens undervisning organiseres i samsvar med dette. Skolen har imidlertid en lang tradisjon for å legge mest vekt på språklige og logisk-matematiske vinklinger. Det viktigste i teorien om de mange intelligenser er å respektere forskjellene mellom folk. Det finnes ulike måter å lære på, ulike måter å bli vurdert på og nesten et uendelig antall måter å sette sitt eget avtrykk i verden på, sier professor Howard Gardner i forordet. "Mange intelligenser i klasserommet" er en praktisk veiviser for lærere, basert på Gardners teori om de åtte intelligensene, og har med et eget kapittel om en mulig niende (eksistensialistisk). Hvert kapittel slutter med forslag til oppgaver som utgår fra det en nettopp har lest. Her er massevis av praktiske tips og ideer som viser hvordan alle de åtte intelligensene kan utvikles hos den enkelte elev.