Gå rett til innhold

Om væren og vesen - De ente et essentia

Om væren og vesen - De ente et essentia

Om væren og vesen - De ente et essentia

Thomas Aquinas

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2021
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Oversetter:
Nils Heyerdahl
Boknummer:
382059
Fra forlagets omtale: For første gang foreligger her på norsk et fullstendig skrift av den store middelalderfilosofien Thomas Aquinas (1225-74). Om væren og vesen skrev han som student i Paris, den gang arena for heftig oppgjør mellom «gammel» og «ny» filosofi. Thomas grep inn i striden ved å skape en ny syntese av gresk tenkning og kristen tro. I dette skriftet drøfter han sentrale begreper i datidens filosofiske debatt: væren, vesen, individ, art, slekt, differens, form, stoff etc. Et hovedpunkt i hans filosofi er at væren har forrang for vesen.