Gå rett til innhold

Epistemologi og ontologi for studenter flest

Epistemologi og ontologi for studenter flest

Epistemologi og ontologi for studenter flest

Raino Malnes

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2023
Lengde:
7 t. 59 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese
Boknummer:
285440, 385440
Fra forlagets omtale: I denne boken gis en inngang til grunnleggende vitenskapsteoretiske emner om kunnskap og virkelighetens beskaffenhet. Hva, om noe, kan vi trygt tro? Hvor pålitelig er persepsjon og introspeksjon? Hva kan vi slutte oss til ved hjelp av induksjon eller ved å lete etter den beste forklaringen på observerte hendelser og handlinger? Dette er spørsmål som søkes besvart i bokens første del, som er viet epistemologiske eller kunnskapsteoretiske vurderinger og betraktninger. Den andre delen av boken tar for seg ontologiske temaer og spørsmål. Hva består virkeligheten dypest sett av? Er det ulike måter å være virkelig på? Eksisterer mentale tilstander i sin egen rett, eller er de utslag av molekylær aktivitet? Hvordan kommer institusjoner og andre sosiale fenomener i stand? Er det mentale og det sosiale like virkelig som det materielle? Eksisterer praktiske grunner uavhengig av våre tanker om hva det er grunn til å gjøre? Forfatteren konkretiserer de filosofiske temaene ved hjelp av illustrasjoner fra natur, kultur og hverdagsliv.