Gå rett til innhold

Helsefagskolen

Book Empty
Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2016
Lengde:
11 t. 4 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Boknummer:
222808
Fra Bokbasens omtale: Boka bygger på læreplanmålene i utdanningens fellesmodul og behandler grunnelementer i helse- og sosialfagarbeidet. Blant temaene som behandles er: helse- og sosialfagenes og velferdsstatens historie og utvikling, teorier og begreper innen helse- og sosialfagene, yrkesetikk, sentrale lover, forholdet mellom juss, etikk og skjønn, kjennetegn ved et etisk dilemma, presentasjon for å løse etiske dilemmaer og kommunikasjonsteknikker.