Gå rett til innhold

Kitáb-i-Aqdas

Book Empty
Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2020
Lengde:
14 hefter (800 s.)
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Boknummer:
123392
Kitáb-i-Aqdas - Den helligste bok, moderboken i Bahá'u'lláhs åpenbaring. Er en av bahai-troens viktigste bøker. Boken viderefører de evige sannheter som alle de guddommelige budbringerne har belyst: kjærligheten til vår neste og den moralske hensikt med livet på jorden. Samtidig fjerner den elementer i tidligere religioners lover som vil virke hindrende på å forene verdens folk og nydannelsen av det menneskelige samfunn.