Gå rett til innhold

Religion i skrift - mellom mystikk og materialitet

Religion i skrift - mellom mystikk og materialitet

Religion i skrift - mellom mystikk og materialitet

Einar Thomassen , Ingvild Sælid Gilhus , Lisbeth Mikaelsson

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2019
Lengde:
20 t. 5 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Boknummer:
228585, 372892
Fra forlagets bokomtale: Flesteparten av tekstene med størst og lengst virkningshistorie i verden er religiøse. Både individer og samfunn formes av religiøse tekster gjennom mangfoldige, kryssende prosesser. Siden hellige tekster er forbundet med makt, autoritet og identitet, autoriserer de regler for tro og livsførsel og legitimerer sosiale hierarkier. Samtidig er de også kilder til erkjennelse, tro og fromhet, og har ofte høy estetisk verdi. Det kulturelle nedslaget til tekster som Bibelen og Koranen er i dag globalt og når langt ut over de troendes rekker. I en annen ende av spekteret finner vi tekster med kortere holdbarhet og mer lokalt nedslagsfelt. Også populærkulturelle tekster er innvevd i komplekse sosiale og symbolske strukturer, identitetsmarkører og i bestemte religiøse tradisjoner.