Gå rett til innhold

Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss

Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss

Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss

Eivind Kolflaath

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2021
Lengde:
16 t. 34 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Boknummer:
214545, 382160
Fra forlagets omtale: Språket er juristens viktigste verktøy. Uansett om uenigheten i en rettstvist gjelder rettsreglene eller fakta, må juristen argumentere for standpunktet sitt, og argumenter kan bare formidles gjennom språket. Denne boken belyser allmenne aspekter ved språk og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.