Gå rett til innhold

Brukermedvirkningens mange ansikter

Brukermedvirkningens mange ansikter
Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2023
Lengde:
21 t. 27 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese
Boknummer:
285173, 385173
Fra forlagets omtale: Brukere av velferdstjenester skal ha innflytelse over tjenestene de mottar. Empowerment og brukermedvirkning er i dag sentrale verdier i velferdspolitikk og i helse- og sosialfaglig arbeid. De siste årene har også nye begreper som samskaping og samproduksjon fått en viktig plass, og til dels inkludert eller erstattet brukermedvirkningsbegrepet. Denne boka diskuterer ulike betydninger av begrepene, og knytter dem til ulike velferdspolitiske diskurser. Felles for begrepene er at de er normative, men utydelige og tidvis tilslørende. De fortolkes på forskjellige måter av ulike aktører, og alle begrepene kan kritiseres for ikke å drøfte hvilke maktforhold som utspiller seg i tjenesteutøvingen. Denne boka viser at det bak den mangfoldige begrepsfloraen kan skjule seg ulike interesser, målsettinger og konsekvenser.