Gå rett til innhold

Flyktningpasienten : : behandling, rehabilitering og utvikling

Flyktningpasienten : : behandling, rehabilitering og utvikling

Flyktningpasienten : : behandling, rehabilitering og utvikling

Forfatter: Sverre Varvin

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2017
Lengde:
12 t. 58 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese

Flyktningpasienten Flyktninger har en vanskelig vei til Norge, ofte preget av store påkjenninger og overgrep. Hjemlandet er forlatt, og de har mistet, ikke bare nære personer og hjemlig kultur, men også sine framtidsmuligheter. Tortur og andre systematiske overgrep sikter nettopp mot å ødelegge menneskets tro på seg selv og framtida. Men det finnes mange selvhelende krefter i mennesker og grupper. Måten vi tar imot og behandler flyktninger på, er avgjørende for at disse kreftene skal kunne komme til utfoldelse. Flyktninger har overlevd mye, kan mye, og har mange ressurser. Følgene av traumatisering bryter imidlertid ned, Hverdagsrasismen oppleves som et svik. Det som bygger opp, er gode relasjoner, riktig behandling og faglig kvalitet i helsevesenet. Sverre Varvin presenterer her en modell for behandling og rehabilitering, der den psykoterapeutiske samtalen står i sentrum. Vinner man tillit til én eller noen få, kan man etter hvert få troen på seg selv. Det er ofte nødvendig med en koordinert og integrert innsats, der leger og psykologer, helsesøstre og sosialfaglig personell arbeider sammen. Denne boka henvender seg til alle som er opptatt av flyktningers helse.