Gå rett til innhold

Folkehelse i et norsk perspektiv

Folkehelse i et norsk perspektiv
Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2015
Lengde:
19 t. 40 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Boknummer:
221303, 370916
Fra forlagets omtale: Folkehelsearbeid drives på mange plan, og inkluderer de behandlende, pleiende og rehabiliterende virksomheter på både kommunalt og statlig nivå. Samtidig skapes selve grunnlaget for god helse først og fremst utenfor helsetjenesten. Derfor er forebyggende, helsefremmende og tverrfaglige tilnærminger helt sentrale i faget. I boken Folkehelse i et norsk perspektiv tar forfatterne for seg en rekke sentrale temaer i folkehelsearbeidet.