Gå rett til innhold

Forebyggende helsearbeid - folkehelsearbeid i teori og praksis

Forebyggende helsearbeid - folkehelsearbeid i teori og praksis

Forebyggende helsearbeid - folkehelsearbeid i teori og praksis

John Gunnar Mæland

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2019
Lengde:
17 t. 7 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Boknummer:
228131, 372079
Fra forlagets omtale: Emnet forebyggende helsearbeid dreier seg både om å fremme folks helse og livskvalitet og om å redusere risiko for sykdom og skade. Det retter seg også mot enkeltpersoner og utsatte grupper, der helsetjenesten har et særlig ansvar. Begrepet folkehelsearbeid brukes i økende grad om de samme målsettingene som for forebyggende helsearbeid, særlig når det gjelder samfunnets innsats for befolkningen som helhet. Gjennom ny lovgivning har myndighetene lagt til rette for et mer systematisk folkehelsearbeid i Norge.