Gå rett til innhold

Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Rikke Gürgens Gjærum , Randi Nymo , Gunn-Tove Minde

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2020
Lengde:
18 t. 17 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Boknummer:
229257, 372705
Fra forlagets omtale: Boken setter søkelyset på det kommunale ansvaret i folkehelsearbeid og sykepleieres rolle, ansvar og handlingsrom i utøvelsen av arbeidet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Forfatterne presenterer et flerfaglig blikk på ulike utfordringer sykepleiere møter når de utøver forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid i ulike kontekster. Boken favner vidt, og belyser temaer som folkehelsearbeidets utvikling, samt tverr- og flerfaglig, intra- og intersektorielt samarbeid. Utfordringer knyttet til elektronisk folkehelse, sosial ulikhet og folkehelsearbeid rettet mot innvandrerbarn og deres familier er andre temaer som forfatterne løfter frem.