Gå rett til innhold

Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren - forebygging av trakassering, trusler og vold

Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren - forebygging av trakassering, trusler og vold

Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren - forebygging av trakassering, trusler og vold

Ole André Bråten , Anette Falkum

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2019
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Boknummer:
228592, 372888
Fra forlagets omtale: Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i helse- og sosialsektoren, og er et problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og sikkerheten til dem som rammes. Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren har en tilnærming til konflikthåndtering som balanserer det grunnleggende behovet for personlig sikkerhet med den integritet og verdighet som må ligge til grunn for all samhandling med sårbare medmennesker. Boken legger vekt på praktisk risikovurdering, konfliktdempende kommunikasjon og effektive metoder for å øke sikkerheten ved arbeid både på egen arbeidsplass, på offentlig sted og i andres hjem.