Gå rett til innhold

Se hvem jeg er! - personsentrert omsorg ved demens

Se hvem jeg er! - personsentrert omsorg ved demens

Se hvem jeg er! - personsentrert omsorg ved demens

Anne Marie Mork Rokstad

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2024
Lengde:
4 t. 48 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese
Boknummer:
286138, 386138
Fra forlagets omtale: I Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning av 15.03.2019 legges det vekt på personsentrert omsorg i sykepleie. Andreutgaven gir derfor en dypere teoretisk og praktisk innsikt i emnet personsentrert omsorg ved demens. Revidert utgave er utvidet med en nærmere beskrivelse av behov hos personer med demens og hvordan helse- og omsorgspersonell kan legge til rette for brukermedvirkning. Målet er å bidra til å gjøre leseren (studenten) i stand til å gi en individuelt tilpasset omsorg og behandling som er i tråd med oppdatert viten på fagfeltet.