Gå rett til innhold

Etter folkemordet - 1945-

Etter folkemordet - 1945-
Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2022
Passer for:
Voksne
Språk:
Nynorsk
Boknummer:
383256
I denne boka fortel Ingjerd Veiden Brakstad om korleis det var for jødane å vende heim til Norge ved krigens slutt. Før okkupasjonen i 1940 var den jødiske minoriteten på om lag 2100 personar. Berre 559 jødar blei registrert under folketeljinga i 1946. Til saman 230 familiar vart totalt utsletta. Korleis var det å komme attende til eit heimland der også eigedom og personlege eigedelar var avhenda til framande? Brakstad gir i boka eit bilete av korleis dei heimvende tok til å bygge livet opp på nytt, trass sorg, sakn og uvisse. Og korleis storsamfunnet streva, og ofte feila, med å møte og handtere det som var tilbake av den jødiske minoriteten. Omtalen er utarbeidd av BS.