Gå rett til innhold
Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2014
Lengde:
16 t. 16 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Boknummer:
216430, 370421
"Barn og foreldre" gir en innføring i barnerettens privatrettslige regler, og egner seg både som lærebok for studenter og som håndbok for andre interesserte. Barneloven har etter årtusenskiftet vært gjenstand for en rekke endringer, særlig når det gjelder reglene om farskap, bidrag og saksbehandlingen i saker om foreldreansvar og hvor barnet skal bo fast. FNs barnekonvensjon er inkorporert i norsk rett, og i den forbindelse er det gjort en rekke endringer i lovverket for å styrke barnets stilling. Dette er den 7. utgaven av boka.