Gå rett til innhold

Norsk arkitekturhistorie

Norsk arkitekturhistorie
Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2021
Lengde:
24 t. 13 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Nynorsk
Innleser:
Hulda Talesyntese
Boknummer:
281113, 381113
Fra forlagets omtale: Boka gir ein samla presentasjon av arkitektur i Noreg, frå telt og huskonstruksjonar i steinalderen og heilt fram til det prosjekterte operabygget i Bjørvika. I den nye utgåva er det særleg biletmaterialet og delen om 1900-talet som er utvida. Boka legg vekt på korleis den norske byggjeskikken er blitt forma av ressursgrunnlag, skiftande samfunnstilhøve og arkitektoniske stilimpulsar opp igjennom hundreåra. Slik sett er dette ikkje berre ei historie om arkitektane og deira verk, men korleis samfunnsutviklinga generelt har bidratt til å forme byggjesetnaden i landet vårt.