Gå rett til innhold

Tekst i tid og rom - norsk språkhistorie

Tekst i tid og rom - norsk språkhistorie

Tekst i tid og rom - norsk språkhistorie

Bente Aamotsbakken , Hildegunn Otnes

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2022
Passer for:
Voksne
Språk:
Nynorsk
Boknummer:
382985
Fra forlagets omtale: Tradisjonell språkhistorie er i denne læreboka sett saman med tekstanalytiske og didaktiske perspektiv. Tekstdøma står i sentrum og illustrerer endring og variasjon så vel i tid som i geografisk og sosialt rom. Boka fell i to delar, der første delen er eit språkhistorisk lengdesnitt, medan andre delen går nærmare inn på ulike språklege tema.