Gå rett til innhold

Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030

Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030

Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030

Erik Røsæg , Ole Kristian Fauchald , Hans Christian Bugge

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2022
Lengde:
59 t. 5 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese
Boknummer:
284443, 384443
Fra forlagets omtale: Mot 2030 skal utslipp av klimagasser reduseres vesentlig, både globalt og i Norge. For å møte denne oppgaven er det utviklet et omfattende internasjonalt og nasjonalt regelverk, og nye saker kommer for domstolene. Gjennom 26 kapitler gir denne boken for første gang en samlet og ajourført behandling av dette nye rettsområdet. Bokens første del redegjør for framveksten av internasjonal klimarett, FNs klimakonvensjon med Kyotoprotokollen, Parisavtalen, ozonkonvensjonen samt klima og menneskerettigheter, og urfolk og klima. Andre del behandler hovedtrekkene i EUs klimarett og energirett og Norges klimaavtale med EU. Den tredje delen behandler norsk rett på klimafeltet med utgangspunkt i klimaloven og gjeldende miljølovgivning anvendt på klimaproblemet.