Gå rett til innhold

Risikoanalyse - teori og metoder

Risikoanalyse - teori og metoder
Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2021
Lengde:
17 t. 56 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese
Boknummer:
280972, 380972
Fra forlagets omtale: Denne boka gir en innføring i risikoanalyse og de mest brukte metodene i slike analyser. Boka har tre hoveddeler. Del I definerer og diskuterer de viktigste begrepene og forklarer de ulike trinnene i en risikoanalyse. Del II beskriver de mest brukte metodene, slik som grovanalyse, FMECA, HAZOP, feiltreanalyse og hendelsestreanalyse. Metodene beskrives så grundig at kunnskapen skal kunne brukes i praktiske analyser. Del III omhandler sikker-jobbanalyse samt noen spesielle risikoanalyser, slik som miljørisikoanalyse, risiko-og sårbarhets-analyser (ROS), risikoanalyse for storulykkeforskriften og produktsikkerhetsanalyse.