Gå rett til innhold

Statistisk dataanalyse på 1-2-3

Statistisk dataanalyse på 1-2-3

Statistisk dataanalyse på 1-2-3

Christer Thrane

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2022
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Boknummer:
383309
Fra forlagets omtale: Statistisk dataanalyse på 1-2-3 gir studenter et godt og enkelt verktøy til å tolke og formidle resultater fra statistiske dataanalyser. - Hvorfor er ikke alltid gjennomsnittet et godt mål på hva som er typisk? - Hvorfor er ikke samvariasjon nødvendigvis det samme som kausalitet (årsak-virkning)? - Hvorfor gir eksperimenter sikrere kunnskap om årsak-virkning enn forskning basert på observasjonsdata? - Hva menes egentlig med at en sammenheng er statistisk signifikant? - Hvordan formidle statistiske resultater til et breiere publikum? - Hvordan kan ikke-statistikere vurdere om det er hold i konklusjonene for en statistisk studie?