Gå rett til innhold

101 litteraturdidaktiske grep - om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa

101 litteraturdidaktiske grep - om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa

101 litteraturdidaktiske grep - om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa

Bente Aamotsbakken , Kåre Kverndokken , Marianne Røskeland

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2023
Lengde:
23 t. 25 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese, Hulda Talesyntese
Boknummer:
284816, 384816
Fra forlagets omtale: Hva vil det si å være litteraturlærer i dagens skole? Hva skal være litteraturundervisningens funksjoner og mål? Hvilke tekster gjelder som litteratur, og hva er skjønnlitteraturens rolle i norskfaget etter Kunnskapsløftet? Dette og andre grunnleggende norskfaglige spørsmål er utgangspunktet for bokas første del, som består av tematiske artikler om den litterære kanon, retoriske analyser i norskfaget, elevers visuelle tekstkompetanse og kritisk literacy i den digitale tekstkulturen. Økokritisk orientert litteraturundervisning blir også drøftet, samt hvordan vektlegging av stedsdimensjonen kan berike forståelsen og opplevelsen av litteraturhistorien. Mens første del av boka består av vitenskapelige, fagfellevurderte artikler, inneholder andre del 101 litteraturdidaktiske grep. Her bindes teori og praksis sammen på bakgrunn av empiriske erfaringer og klasseromsstudier.