Gå rett til innhold

Alternativ og supplerende kommunikasjon - en innføring i tegnspråksopplæring og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker

Alternativ og supplerende kommunikasjon - en innføring i tegnspråksopplæring og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker

Alternativ og supplerende kommunikasjon - en innføring i tegnspråksopplæring og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker

Stephen von Tetzchner , Harald Martinsen

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2017
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Boknummer:
372378
Fra forlagets omtale: Denne boken gir en oversikt over de ulike kommunikasjonssystemene for barn, ungdommer og voksne som trenger en alternativ kommunikasjonsform som støtte til, eller erstatning for, et mangelfullt utviklet talespråk. Boken drøfter forhold som er av betydning ved valg av kommunikasjonssystem, og gjør rede for de viktigste prinsippene i utredning og opplæring av mennesker som trenger en alternativ kommunikasjonsform.