Gå rett til innhold

Barn og unges læringsmiljø 1 - grunnleggende prosesser i læring og utvikling

Barn og unges læringsmiljø 1 - grunnleggende prosesser i læring og utvikling

Barn og unges læringsmiljø 1 - grunnleggende prosesser i læring og utvikling

Tore Bjerke , Richard Haugen

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2016
Lengde:
20 t. 28 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Boknummer:
221746, 371016
Fra forlagets omtale: De grunnleggende prosesser som inngår i all læring og utvikling, blir belyst fra ulike teoretiske perspektiver. Det inngår en utviklingspsykologisk innføring, og nyere pedagogisk-psykologiske perspektiver vektlegges. Her presenteres nyere forskningsresultater som indikerer at barnet selv i betydelig grad er med på å utforme sin egen utvikling. Sentrale temaer som drøftes, er læring, tenkning, problemløsning, motivasjon og selvoppfatning. Problematikken rundt elever med særskilte opplæringsbehov er grundig behandlet.