Gå rett til innhold

Danne og utdanne - litteratur, språk og samtale

Danne og utdanne - litteratur, språk og samtale

Danne og utdanne - litteratur, språk og samtale

Margareth Sandvik , Eva Michaelsen , Åse Marie Ommundsen

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2022
Lengde:
11 t. 40 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese
Boknummer:
284217, 384217
Fra forlagets omtale: Hvordan kan vi som formidlere og lærere hjelpe barn og unge til å bli kompetente lesere og språkbrukere? Både Stortingsmelding nr. 19 (2015-2016), Tid for lek og læring - Bedre innhold i barnehagen (Kunnskapsdepartementet 2016), og NOU 2015:8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser (Ludvigsen-utvalget, Kunnskapsdepartementet 2015) vektlegger behovet for at barn og unge blir bedre tekstlesere og får styrket sin språkkompetanse. Den boka du nå holder i hånden, Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale, handler om hvordan positive leseopplevelser i vid forstand kan få både barn, ungdom og voksne til å vokse og utvikle seg, og hvordan barnehagen og skolen kan legge til rette for slike positive tekstopplevelser.