Gå rett til innhold

Inkluderende praksis : gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid

Inkluderende praksis : gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid

Inkluderende praksis : gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2014
Lengde:
13 t. 14 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Geir Morstad

En forutsetning for en god inkluderende praksis er samarbeid mellom foreldre og fagfolk. Boka er skrevet av både fagfolk og foreldre, og brukerperspektivet er en rød tråd gjennom all kapitlene.Forfatterne ønsker å inspirere og øke interesse og bevissthet rundt inkluderende miljø der alle er en del av felleskapet. Boka gir eksempler på hvordan barn og unge med funksjonsnedsettelser kan være en berikelse i barnehage, skole og i samfunnet for øvrig. Behovet for samarbeid og dialog er sentralt i flere av bokas kapitler.Redaktørene Lise Lundh, Herlaug Hjelmbrekke og Signhild Skogdal har med seg bidragsyterne Edvard Befring, Marit Notvik Berg, Anne Grønnæss, Bjørg Jakobsen, John-Ingvard Kristiansen, Geir Lippestad, Siv Hege Nytrø, Einar Berg Olsen, Thor Sandmel, Elin Skogdal og Lars Fr. H. Svendsen.