Gå rett til innhold

Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi

Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi

Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi

Jorunn Møller , Olga Dysthe , Peder Haug

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2021
Lengde:
31 t. 15 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese, Hulda Talesyntese
Boknummer:
281964, 381964
Fra forlagets omtale: Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi består av 23 fagfellevurderte kapitler som er knyttet til pedagogikkdelen i den nye praktisk-pedagogiske utdanningen (PPU) og de delene av læreplanverket for skolen som har spesiell relevans for trinn 8-13 i fagfornyelsen (2020). Boken består av seks hoveddeler der kapitlene er organisert tematisk med sikte på å dekke de mest sentrale delene av den nye utdanningen og med et spesielt blikk på hvordan det er å være lærer i ungdomsskolen og den videregående skolen. Redaktørene og forfatterne har derfor lagt vekt på at antologien både skal være forskningsbasert og praksisnær, slik at lærerstudentene som tar praktisk-pedagogisk utdanning, ser verdien av begge disse kjerneområdene.