Gå rett til innhold

Tidlig innsats - bedre læring for alle?

Tidlig innsats - bedre læring for alle?
Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2016
Lengde:
11 t. 1 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Boknummer:
221676, 371004
Fra forlagets omtale: Hovedtema i denne boka er tidlig innsats i skolen for læring og utvikling hos barn og unge. Boka viser til forskning og sentrale teoretiske og praktiske perspektiver med relevans for tidlig innsats i skolen. Boken er delt i to hoveddeler. Bokas første del tar opp temaer som forebygging til barns beste, tilhørighet og læring i inkluderende skole, evaluering gjennom kartlegging, vurdering og forbedring samt barnehagens rolle. Bokas andre del tar opp temaer som lese- og skriveopplæring, matematikkopplæring, klasseledelse og barns mestring av skoledagen samt innsats for å bekjempe mobbing.