Gå rett til innhold
Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2022
Lengde:
19 t. 57 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese
Boknummer:
284242, 384242
Fra forlagets omtale: Det var lenge en rådende oppfatning at personer med autismespekterlidelser (asd) ikke kunne ha psykiske lidelser. Alle vansker de hadde ble forstått som en del av autismen. Det førte til at mange mennesker med asd ikke fikk den hjelpen de trengte for psykiske vansker som angst og depresjon. I dag er det bred faglig enighet om at mennesker med asd er mer sårbare for å utvikle psykiske lidelser enn andre. Likevel er det mange som ikke får adekvat behandling for disse vanskene, fordi fagpersoner innen psykisk helsevern ofte har lite erfaring med denne sammensatte gruppen.Boken retter seg mot helsepersonell og andre interesserte, og gir bred kunnskap innen et område der det tidligere er skrevet lite på norsk.