Gå rett til innhold

Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder

Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder

Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder

Knut-Inge Klepp , Svein Friis , Petter Kristensen

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2018
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Boknummer:
361668, 372438, 563068
Fra forlagets omtale: Denne læreboken belyser sentrale temaer innen epidemiologisk og klinisk forskning. Den består av tre hoveddeler, der første del inneholder kapitler som beskriver ulike metoder, del to beskriver observasjonelle studier og intervensjonsstudier og siste del tar opp temaer som bl.a. screening, psykiatriske forskningsmetoder, miljøepidemiologi, ernæringsforskning, genetiske metoder og yrkesepidemiologi.