Gå rett til innhold

Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge

Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge

Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge

Tore Aune , Bernadette Christensen , Peter Prescott

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2023
Lengde:
25 t. 4 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese
Boknummer:
285048, 385048
Boken gir en innføring i hvordan kognitiv atferdsterapi kan brukes i møte med barn og ungdom som plages av ulike psykiske vansker. Detaljerte kasuseksempler viser hvordan ulike kognitive og atferdsmessige metoder og teknikker blir oversatt fra teori til klinisk praksis. Boken viser hvordan kognitiv atferdsterapi tilpasses barnas alder og utviklingsnivå. Den har i tillegg diagnosespesifikke kapitler om ulike angstlidelser, depresjon, posttraumatisk stress-forstyrrelse, selvskading, rus og atferdsforstyrrelser. Omtalen er utarbeidet av BS.