Gå rett til innhold
Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2022
Lengde:
13 t. 26 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese
Boknummer:
283488, 383488
Fra forlagets omtale: Barn og foreldre gir en oversiktlig innføring i barnerettens privatrettslige regler, og egner seg både som lærebok og som håndbok for praktikere. Barneloven har de siste årene vært gjenstand for en rekke endringer, blant annet når det gjelder delt bosted, barns medbestemmelsesrett, tilsyn under samvær, vold i oppdragelsen, farskap og medmorskap. Dessuten er barns rettigheter tatt inn i Grunnloven § 104, og FNs barnekonvensjon har fått økt betydning.