Gå rett til innhold

God forvaltningsskikk - rettssikkerhet, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen

God forvaltningsskikk - rettssikkerhet, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen

God forvaltningsskikk - rettssikkerhet, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen

Arne Fliflet , Arne Fliflet , Jan Fridthjof Bernt

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2020
Lengde:
18 t. 3 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Boknummer:
229508, 372609
Fra forlagets omtale: En stor mengde lover og forskrifter skal sikre at forvaltningen treffer riktige vedtak overfor borgerne. Likevel ser vi eksempler på fremmedgjøring i saksbehandlingen; folk skjønner ikke regelverk og begrunnelse for vedtak og føler at de ikke blir hørt. Dette kan føre til gale eller lite hensiktsmessige vedtak, eller til at man oppfatter møtet med forvaltningen som et overgrep. Hvordan kan vi ivareta borgernes rettssikkerhet i møtet med et omfattende nett av offentlige reguleringer og tjenester de er avhengig av? Hvordan sørger vi for vern mot urimelige inngrep og for at borgerne får de ytelsene de har krav på?