Gå rett til innhold

Kompakt byutvikling - muligheter og utfordringer

Kompakt byutvikling - muligheter og utfordringer

Kompakt byutvikling - muligheter og utfordringer

Tore Sager , Lene Schmidt , Gro Sandkjær Hanssen

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2021
Lengde:
16 t. 10 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese
Boknummer:
281913, 381913
Fra forlagets omtale: Kompakte byer reduserer transportbehov, bevarer sammenhengende grøntområder rundt byene, og gir en levende og mangfoldig by gjennom funksjonsblanding av boliger, service og næring - gjerne i tilknytning til banegående kollektivtrafikk. Kompakt byutvikling kan imidlertid også føre til press på grønnstruktur og kulturminner innenfor bygrensene, og kan bidra til at sosiale ulikheter forsterkes, ved at boligpriser stiger og større grupper blir mer utsatt for støy, forurensning og redusert tilgang til grønne arealer. Denne antologien tar for seg hvordan innebygde spenninger og konflikter i fortettingsprosesser håndteres og avveies, og hvor godt plan- og beslutningssystemet vårt fungerer til dette formålet.