Gå rett til innhold

Kvalitative forskningsmetoder i praksis

Kvalitative forskningsmetoder i praksis

Kvalitative forskningsmetoder i praksis

Aksel Tjora

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2022
Lengde:
13 t. 47 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese
Boknummer:
283305, 383305
Fra forlagets omtale: Teknikker for datagenerering, slik som observasjon, intervju, dokumentstudier, bruk av Internett og flere andre, presenteres og diskuteres. I denne 4. utgaven legges det betydelig vekt på systematikk og presisjon i den kvalitative analysen, med utgangspunkt i en stegvis-deduktiv induktiv (SDI) tilnærming og bruk av dataprogram som verktøy. Samtidig betones betydningen av kreativitet, spontanitet, fleksibilitet og teoretisk sensitivitet for å kunne utvikle relevant kunnskap og generaliserbare resultater fra kvalitativ forskning.