Gå rett til innhold

Lærebok i forfatningshistorie

Lærebok i forfatningshistorie
Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2016
Lengde:
47 t. 23 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Boknummer:
222000, 371072
Fra forlagets omtale: "Lærebok i forfatningshistorie" gir en grundig innføring i norsk forfatningshistorie fra 1814 og frem til i dag. En viktig ambisjon er å fremstille den norske forfatningsutviklingen i lys av internasjonale kontekster og tendenser. Utgangspunktet er den moderne forfatningen og dens fremvekst rundt 1800 på grunnlag av naturretten og opplysningstidens forfatningsteorier. Den norske grunnloven av 1814 var en del av denne internasjonale forfatningsbevegelsen.