Gå rett til innhold

Livshistorier i teori og praksis

Livshistorier i teori og praksis

Livshistorier i teori og praksis

Ansvarlige: Kirsten Thorsen , Trine Medby Fossland

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2021
Lengde:
16 t. 37 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese
Boknummer:
281496, 381496
Fra forlagets omtale: Det er økende interesse for livshistorier blant forskere, i undervisning og i tjenesteapparatet. «Den biografiske vending» i samfunns- og helsefag fører til stadig flere studier av menneskers fortellinger om sine liv. Livshistorier viser hvordan menn og kvinner i nye generasjoner får ulike livsløp, og hvordan livsfaser og aldring henger sammen med fortiden. Helsefagstudenter lærer om personenes liv i tillegg til sykdomshistorie. Personorienterte tjenester krever at man har kjennskap til enkeltmenneskets liv. Erindringsarbeid og tilbakeblikk på livshistorien brukes stadig mer i eldreomsorgen og i andre tjenester.