Gå rett til innhold

Organisasjonsteori for offentlig sektor

Organisasjonsteori for offentlig sektor
Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2022
Lengde:
14 t. 0 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese
Boknummer:
283874, 383874
Fra forlagets omtale: Organisasjonsteori for offentlig sektor gir en grundig innføring i organisasjonsteori og vektlegger særlig offentlig sektors organisering og virkemåte. I første del av boken introduserer forfatterne tre ulike perspektiver på hvordan organisasjoner er bygd opp og fungerer: Det instrumentelle perspektivet inkluderer en hierarkisk variant og en forhandlingsvariant, mens de to institusjonelle perspektivene omfatter kulturperspektivet og myteperspektivet. I andre del av boken anvender forfatterne disse perspektivene i sin analyse av sentrale sider ved offentlige organisasjoner: mål og verdier, ledelse og styring, reformer og endringer samt effekter, læring og implikasjoner. Boken avsluttes med et kapittel om forståelse og virkemidler.