Gå rett til innhold

Oversikt over EØS-retten

Oversikt over EØS-retten
Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2022
Lengde:
63 t. 20 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese
Boknummer:
283941, 383941
Fra forlagets omtale: Hva er EØS-rett, og hvordan virker EØS-rett sammen med EU-rett og norsk rett? Her får du oversikt over EØS-rettens betydning i norsk rett på ulike rettsområder, og hvilke EØS-rettslige skranker lovgiver og forvaltning må forholde seg til. Forfatterne gir en innføring i reglene om fri bevegelighet for varer, tjenester, personer og kapital, og regelverket som regulerer konkurranse mellom foretak, offentlige innkjøp og statsstøtte. Boken gir en oversikt over de institusjonelle systemene i EU og EØS og prosessen ved overtagelse av nye EU-rettsakter i EØS. Forfatterne beskriver særtrekk ved EU-rettslig og EØS-rettslig tolkningsmetode, blant annet med vekt på homogenitetsmålsettingen i EØS. De presenterer reglene om håndhevelse av EØS-retten, i EØS-organer og i det norske rettssystemet.