Gå rett til innhold

Sosialt arbeid

Sosialt arbeid
Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2020
Lengde:
25 t. 17 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Fra forlagets omtale: En bok skrevet av sosialarbeidere for sosialarbeidere. Målsettingen er å gi en helhetlig presentasjon av faget sosialt arbeid. Presentasjonen favner alle nivåer - fra vitenskapsteori, relevante analytiske perspektiver og normative hensyn, til den konkrete praktiske situasjonen hvor sosialarbeidere bistår enkeltindivider, familier, grupper og lokalsamfunn i systematiske endringsprosesser. Med undertittelen En situert praksis menes at sosialarbeideres profesjonsutøvelse er plassert i ulike kontekster eller felt, hvor hensyn til de kulturelle og sosiale rammene hvor sosialt arbeid utøves, må vektlegges.