Gå rett til innhold

Sosiologiske anfektelser - ansats - anvendelse - ansvar

Sosiologiske anfektelser - ansats - anvendelse - ansvar

Sosiologiske anfektelser - ansats - anvendelse - ansvar

Aksel Tjora , Willy Martinussen

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2021
Lengde:
6 t. 13 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese
Boknummer:
282043, 382043
Fra forlagets omtale: Sosiologien strør tilsynelatende om seg med teorier, metoder og begreper om alt og intet. Slik kan faget lett oppfattes som diffust, fragmentert og fremmedgjørende. I denne boka forsøker forfatterne å gjøre noe med dette ved å gripe tak i fagets ansatser, anvendelser og ansvar. Det noe gammelmodige ordet anfektelse beskriver en tanke som volder indre uro, en sinnsuro eller samvittighetsnag. Når sosiologien forsøker å besvare spørsmål om samfunnet, dets utvikling og hvordan individ, gruppe og samfunn kan forstås i sammenheng, er dette nettopp forbundet med en form for uro. Og uroen vedvarer, for mens sosiologien oppstod med en iboende bekymring for det sosiale menneskets plass i det moderne samfunnet, fornyes denne bekymringen med stadig nye samfunnsformasjoner. På bakgrunn av dette forsøker forfatterne å besvare hvordan sosiologien kan brukes både til å forstå samfunnet, arbeide i og med samfunnet, og til å ta et ansvar for samfunn og samfunnsutvikling.