Gå rett til innhold

Velferdsrett - grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

Velferdsrett - grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

Velferdsrett - grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

Aslak Syse , Asbjørn Kjønstad , Morten Kjelland

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2022
Lengde:
39 t. 17 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese
Boknummer:
283922, 383922
Fra forlagets omtale: Hvilke rettssikkerhetsgarantier er lovfestet for at rett person skal få rett ytelse til rett tid, og for at tvang lovlig skal kunne benyttes? Drøfting av slike spørsmål står sentralt i Velferdsrett I. Lovgivning, rettspraksis, forskrifter og trygdesatser er ajourført per 1. januar 2022. Siden forrige utgave kan nevnes viktige lovendringer i stønader fra folketrygden, og mange endringer i psykisk helsevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, opp - læringsloven, barnehageloven og sosialtjenesteloven. Barnevernsloven fra 2021 er lagt til grunn for revisjonen. Grunnlovsbestemmelsene fra 2014 og Norges menneskerettslige forpliktelser er innarbeidet i den løpende framstillingen. EØS-dimensjonen i velferdsretten er vesentlig utbygd i denne utgaven.