Gå rett til innhold

Velferdsrett I - grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

Velferdsrett I - grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

Velferdsrett I - grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

Aslak Syse , Asbjørn Kjønstad , Morten Kjelland

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2017
Lengde:
45 t. 28 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Boknummer:
223805, 371333
Fra forlagets omtale: Boken omhandler ulike velferdsrettslige regler om retten til trygdeytelser, økonomisk sosialhjelp, helse- og omsorgstjenester, opplæring og arbeid. Lovgivning, rettspraksis, forskrifter og trygdesatser er ajourført per 1. januar 2017. Siden forrige utgave kan nevnes viktige lovendringer i stønader fra folketrygden, og mange endringer i barnevernloven, psykisk helsevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven.