Gå rett til innhold

Vitenskapsteori og etikk for samfunnsvitenskap og humaniora - tekstsamling

Vitenskapsteori og etikk for samfunnsvitenskap og humaniora - tekstsamling

Vitenskapsteori og etikk for samfunnsvitenskap og humaniora - tekstsamling

Nils Gilje , Per Arne Tufte , Eivind Balsvik

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2020
Lengde:
7 t. 11 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese
Boknummer:
280299, 380299
Fra forlagets bokomtale: Innføring i en rekke grunnleggende problemstillinger i etikk og vitenskapsteori for samfunnsfag og humaniora. Temaene som tas opp, er:- Hva vitenskapelig forklaring er og ulike typer vitenskapelige forklaringer.- Om samfunnsfenomener bør forklares som et resultat av enkeltindividers handlinger (individualisme) eller ut fra strukturelle forhold i samfunnet (holisme).- Hermeneutikk som en metode for fortolkning i ulike fag.- De etiske forpliktelsene en forsker har overfor samfunnet og overfor vitenskapen selv.Boken dekker deler av pensum i Examen Facultatum ved HSL-fakultetet ved UiT Norges Arktiske Universitet.